Ens deixem portar pels mitjans de comunicació!

President de la Fundació Espavila

Vivim constantment sotmesos a tota mena de pressions per part dels mitjans de comunicació. El seu poder és immens i la seva influència sobre nosaltres és inqüestionable. Ens marquen el camí a seguir i dirigeixen les nostres vides amb raonaments més o menys intencionats; i d'aquesta manera, i quasi sense adonar-nos-en, ens ho empassem tot: creiem el que ens diuen, moltes vegades votem opcions polítiques contràries a allò que pensem, vestim a la moda que toca i, sobretot, comprem, comprem i comprem.

La nostra societat, en general, és evident que no fa grans esforços de reflexió. Jo diria que majoritàriament ens deixem portar! I els "suposats entesos en la matèria" se n'aprofiten per influir sobre nosaltres i, en definitiva, portar l'aigua al seu molí. Per exemple, ens posem davant del televisor i aguantem estoicament les opinions d'alguns dels tertulians i sovint riem les seves bajanades; perquè les bajanades i comentaris fora de to estan de moda. Per saber el grau de cultura de la nostra societat només cal fer-nos aquesta pegunta: per què aquests "personatges nascuts del no-res que surten sovint a la televisió" són més famosos que qualsevol Premi Nobel o artista rellevant?

Evidentment vivim en un Estat democràtic i això vol dir que totes les persones tenim el dret a una informació contrastada per poder fer una anàlisi profunda de tot allò que ens afecta i, així, decidir lliurement l'opció més adequada en cada cas; però, per desgràcia, la nostra societat encara no està suficientment preparada per fer aquest esforç de reflexió. No hem d'oblidar que la nostra democràcia va sorgir com a transformació d'una dictadura i això, evidentment, no és només un canvi de paraules; això representa un canvi en la mentalitat dels ciutadans que requereix un procés educatiu profund. En aquest sentit val la pena recordar les paraules de Nelson Mandela: "L'educació és l'arma més poderosa que pots fer servir per canviar el món".

La predisposició generalitzada de fer, escoltar o creure tot allò que ens proposen els mitjans de comunicació sense una anàlisi raonada i volguda per part de tots els ciutadans no ens porta enlloc, crea un buit immens i eclipsa l'esforç d'elegir lliurement. Per una democràcia autèntica i real! Espavila't!

Edicions locals