Què és el Consell Comarcal?

President del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Aquesta és la pregunta que m’han fet més vegades des del passat mes de juliol, quan vaig ser escollit President del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquesta pregunta és doncs la responsable de l’article que esteu llegint, però no només això, també ha provocat que siguem més conscients que mai de la necessitat d’explicar què és i què es fa des del Consell comarcal.

És evident que el Consell Comarcal, tots els quaranta-dos consells comarcals que hi ha ara mateix a Catalunya, pateixen un enorme desconeixement per part de la ciutadania, fins i tot d’aquella part de la ciutadania més polititzada. És molt possible que aquest desconeixement del què fan i de què serveixen els consells comarcals estigui relacionat, entre d’altres motius, amb el sistema d’elecció dels seus representants, que a diferència dels ajuntaments, no són triats directament per la ciutadania, sinó que són triats pels partits polítics en proporció al resultat comarcal de les eleccions locals.

I mentre no tinguem una nova ordenació territorial de Catalunya que redueixi el nombre d’administracions i doni més competències i més recursos als ajuntaments, el que es fa des dels consells comarcals s’ha de continuar fent. I ho fem malgrat la situació adversa de finançament; ara mateix la Generalitat de Catalunya té un deute acumulat de deu milions d’euros al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Des del Consell Comarcal exercim, d’acord amb els ajuntaments, diverses competències delegades per la Generalitat de Catalunya. N’explicaré algunes i les acompanyaré de dades que evidencien la magnitud d’aquests serveis.

La gestió del transport escolar i adaptat -106 rutes que transporten diàriament prop de 2.000 usuaris-,la gestió de les beques menjador -3.972 ajuts concedits aquest curs-, el servei d’atenció a domicili –450 expedients en marxa corresponents a 20 ajuntaments de l’àrea bàsica on prestem servei-,   les polítiques d’ocupació - ara mateix hi ha cinc programes en marxa amb els que pretenem donar feina temporal a 220 aturats de la comarca, ja n’hi ha 60 treballant-, el servei d’atenció a la infància i a l’adolescència, l’oficina de consum i la gestió de les llicències d’activitat ambiental.

A més a més d’aquestes competències, el Consell Comarcal exerceix de veritable xarxa entre els ajuntaments de la comarca per fer possible que aquests puguin fer diverses polítiques; de joventut, de serveis socials, de promoció econòmica i turisme, d’habitatge i d’estalvi energètic, sobretot en els municipis petits.  També oferim els serveis del Centre d’Estudis i l’opció, cada cop més sol·licitada, de tècnics compartits; enginyers, arquitectes, arquitectes tècnics i ambientòlegs que ara mateix treballen en 16 ajuntaments de la comarca.

Tots aquests serveis es fan gràcies als treballadors que formen la plantilla del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquests són el patrimoni més important del Consell. Persones amb experiència i amb vocació de servei sobradament demostrada. Ells són els veritables  responsables de moltes de les bones pràctiques que es fan al Vallès Oriental.
Tinc la sort de ser l’alcalde d’un poble petit de la nostra comarca i això m’ha permès viure primer l’experiència de rebre el suport del Consell Comarcal, per després ser conscient de la necessitat de millorar i ampliar aquest suport i aquest servei en xarxa que donem als nostres ajuntaments i per tant indirectament a tota la ciutadania.

Deixeu-me acabar fent referència també al paper polític i representatiu del Consell Comarcal, un paper que volem evidenciar amb el lideratge d’un pla estratègic del Vallès Oriental que permeti dibuixar les prioritats de futur en matèria de formació, de treball, de comunicacions i d’infraestructures. Perquè mentre construïm la nova República Catalana tenim l’oportunitat de poder construir una millor comarca.

Edicions locals