Revolució digital i l'economia circular a la indústria

Director de FAT

La indústria es troba enmig de canvi tecnològic i de paradigma. Estem passant d'una indústria basada únicament en criteris de producció, a una indústria que combina producció amb eficiència energètica, reducció de residus i passar de l'economia lineal a l'economia circular per reduir l'impacte sobre el medi ambient. El pla per als propers 10 anys és afavorir el creixement i l'ocupació, l'aposta per la innovació i millorar el subministrament de matèries primeres.

L'economia circular en la indústria del metall. Un dels termes que s'ha començat a utilitzar en la indústria del metall és el de la indústria responsable. Més enllà de l'etiqueta, s'amaga una estratègia integral que neix des de les institucions de la Unió Europea i que emana cap a tot el sector com a manera de dinamitzar-lo i adaptar-lo a les necessitats de segle XXI.

Es tracta de crear valor alhora que es crea riquesa i ocupació i es reemplacen els mètodes de treball menys eficients. Si l'economia lineal es basa en una manera de produir basada en l'extracció> fabricació> ús> eliminació, l'economia circular es basa a aprofitar els recursos sense sobre explotar-los, la gestió de la producció de residus per minimitzar-los, impulsar un ús responsable i aprofitar al màxim la vida útil del producte fabricat.

La revolució digital a la indústria i el seu paper en l'economia circular. La irrupció de les noves tecnologies i la gestió en línia de les línies i màquines ha permès a moltes companyies ser capaces de conèixer els nivells reals de producció. L'anomenat Industrial Internet Of Things (IIoT) no és res més que la versió industrial dels dispositius domèstics que controlen des de la climatització, fins a l'hora a la qual apugen les persianes.

En conseqüència, apareixen conceptes com l'estalvi i l'eficiència energètica, la reducció dels residus, el rendiment o el disseny eficient. Aquests conceptes associats amb la digitalització de la indústria o el IIoT ens obren les portes d'una nova manera de treballar en el sector industrial.

El reciclatge en la indústria responsable. El concepte de reciclatge no és nou. Des dels anys 80 s'han desenvolupat polítiques molt ambicioses de reducció de l'impacte industrial sobre l'entorn en què es troben les empreses. Si bé, en aquesta tercera dècada de segle XXI i gràcies a iniciatives com l'Agenda 2030, el reciclatge apareix com a part del model de negoci i de la manera de produir.

A FAT som conscients de la importància del reciclatge i ens hem sumat a iniciatives de recollida i gestió de residus en els polígons Congost i Jordi Camp, a més d'oferir alternatives com el dispositiu de tall en sec per reduir la generació de residus en el tall de metalls.

L'economia circular dins el marc de la indústria del metall. La indústria de segle XXI ja no pot ni ha de mantenir paradigmes de creixement basats únicament en l'explotació de matèries primeres que semblen inacabables. L'economia lineal que va caracteritzar el segle XX dona pas a una economia circular i a una indústria del metall responsable amb el seu entorn.

Hem d'assumir, per tant, que l'economia circular ha de ser una eina per millorar la competitivitat dels productes industrial. També per incorporar la innovació com a pedra angular del desenvolupament i millora i per analitzar el cicle de vida complet de tots els productes i, a la vegada, abordar els reptes que vindran en un futur pròxim, un futur que ja és a la cantonada.

FAT és una PiME de Granollers del sector metal·lúrgic i fundada el 1963 per Valentí Parera. Des de 1963 es dedica a la comercialització i disseny de serres per a tall de metalls. Actualment viu un canvi generacional en la direcció de l'empresa que ha implicat un canvi en la manera de treballar, molt més horitzontal, i un procés progressiu de modernització i digitalització.

Edicions locals