Per una ciutat més neta

Regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Granollers

El nou contracte de recollida de residus i neteja viària de la ciutat és un dels més importants per la seva elevada quantia, aproximadament de 52 milions d'euros per als pròxims 10 anys.

Creiem que la neteja de la ciutat és millorable, especialment en els barris. Per això, donem suport a mesures que s'inclouen en el pròxim contracte i que considerem que podrien influir positivament en el servei. Per exemple, l'adquisició de maquinària nova i elèctrica, el reciclatge d'oli domèstic o l'orientació gradual cap a un model de pagament per generació en l'àmbit domèstic i comercial. A més, en la redacció dels plecs del nou contracte es nota que s'ha adquirit experiència i aprenentatge de passats contractes i es prenen precaucions davant eventuals circumstàncies no controlables pel consistori, com poden ser les actualitzacions dels convenis laborals o l'increment del cost de l'electricitat o del combustible. Valorem positivament que la qualitat del servei sigui auditada per una empresa externa i independent, perquè la millora contínua és fonamental per a maximitzar la neteja de la ciutat.

També som partidaris d'estudiar les enormes possibilitats del ‘big data’ per optimitzar el servei i analitzar l'impacte de la utilització de contenidors intel·ligents com s'està fent en altres ciutats de major grandària, siguin espanyoles o europees. L'objectiu fonamental és aconseguir una ciutat més neta i augmentar el nivell de reciclatge per complir amb els objectius de l'Agenda 2030. Reciclar més i millor significa lluitar directament contra el canvi climàtic i preservar el medi ambient.

En la millora de la neteja de la nostra ciutat els ciutadans jugaran un paper important. És per això que des de Cs Granollers insistim en la necessitat de potenciar les campanyes de comunicació per a sensibilitzar a la ciutadania, així com reclamem majors recursos dirigits a sancionar als incívics.

No en va la cultura popular ens recorda que “no és més net el que més neteja, sinó el que menys embruta”. Estem convençuts que entre tots aconseguirem una ciutat més neta i respectuosa.

Jorge Pavón Alvarez i Juan Manuel de Vargas Delgado, regidors de Ciutadans a l'Ajuntament de Granollers

Edicions locals