El govern del PSC de l'Ajuntament de Granollers no es mulla pel català

Coordinadora de l'AT de Granollers de l'Assemblea Nacional Catalana i escriptora

L’Assemblea Nacional Catalana de Granollers va lliurar una carta (17/05/2022) a l’alcaldessa amb una petició senzilla, però ben clara: sol·licitàvem que es pengés al balcó de l’Ajuntament una pancarta amb el lema “Si perdem el Català perdem la identitat”. Atès que volíem que el consens en defensa del Català fos el més ampli possible, vam decidir que el logo de la nostra entitat aparegués en vertical a la part inferior dreta i molt petit, de manera que un cop penjada al balcó gairebé no es llegís, perquè no importava qui promovia l’acció sinó que el realment important era que la gent de Granollers veiés que el seu Ajuntament defensava el nostre idioma, sense cap tipus de color polític, perquè la nostra llengua ha estat, és i serà una llengua que cohesiona i uneix, i el lema de la pancarta és totalment inclusiu.

Tal com els havíem comunicat a la carta, el dia 26 de maig a un quart d’una vam portar la pancarta a l’Ajuntament. Just al cap d’una hora la secretària de l’Assemblea de Granollers va rebre una trucada on se li comunicava que “per protocol, estrictament per protocol, no es penjava cap tipus de pancarta al balcó, i que ja la podíem anar a recollir”. Segons la notícia sortida a El 9 Nou (divendres 10 de juny, pàg. 8) fonts de l’Ajuntament afirmen que ens van dir que “el criteri general és no penjar cap tipus de pancarta al balcó de l’edifici històric de la Porxada. Només s’hi posa el domàs institucional per l’Ascensió o altres elements festius com les banderes de Blancs i Blaus per festa major”, i que “aquesta posició és la que ens van traslladar”. Doncs bé, aquesta afirmació no és exacte: D’una banda, l’explicació que ens van donar va ser la que hem dit, molt més curta, tot i que no té més importància si ens van despatxar amb una frase o amb dues; de l’altra, esgrimir com a negativa l’expressió “per protocol, estrictament per protocol” –que se suposa que ha d’estar escrit en un document– no és el mateix que al·ludir a un “criteri general” -que es pot entendre com un acord verbal entre els regidors del consistori–. I és en aquest punt on volem incidir. Per això, fent ús del nostre dret d’accés a la informació pública i transparència el proppassat 4 de juny vam presentar una instància a l’Ajuntament demanant que ens faciliti l’esmentat protocol per escrit.

Creiem que el nostre Ajuntament té un problema greu de comunicació, si més no amb la nostra entitat, perquè per uns temes ens aplica el silenci administratiu, que vol dir que si no et responen en un termini determinat és que no, però per d’altres se’t treuen de sobre amb una trucada telefònica de la qual no en queda cap constància. Això sí, nosaltres quan entrem qualsevol tràmit fem el registre d’entrada corresponent, però respostes escrites o registres de sortida no en tenim cap. En el cas de la pancarta encara és pitjor, perquè no tenim ni registre d’entrada ni, evidentment, de sortida.

Veient el pa que s’hi dona, tenim claríssim que si el govern del PSC del nostre consistori no vol sortir a defensar el nostre idioma, tampoc no ho farà en altres temes que afectin Catalunya, però no volem renunciar al fet que la gent de Granollers ho sàpiga i pugui veure la pancarta penjada a diferents balcons de la ciutat; això sí, hi podrà llegir un afegitó a la part superior que diu “El PSC no la vol al balcó de l’Ajuntament”.

PS1: Per tal de demostrar la veracitat de les nostres declaracions, aquest mitjà de comunicació ha rebut adjunts a l’escrit tots els documents que hem presentat a l’Ajuntament. A dia d’avui encara no hem rebut cap resposta amb el protocol escrit que, segons l’Ajuntament, es fonamenta la seva negativa.

PS2: No sabem si la Il·lustríssima Senyora Alcaldessa Alba Barnusell ha llegit la carta que li vam adreçar amb la petició, però creiem que els nostres conciutadans han de saber-ne el contingut, i per això l’adjuntem a aquest escrit:

Il·lustríssima Senyora Alcaldessa Alba Barnusell,

La territorial de l’Assemblea Nacional Catalana de Granollers ens dirigim a vostè com a alcaldessa de la nostra ciutat per tal de fer-li arribar la nostra preocupació pel retrocés que està patint la llengua catalana en tots els àmbits, tant a nivell social com escolar. Com ja sap, la primera aplicació del Programa d’Immersió Lingüística va tenir lloc el curs 1983-84 en dinou escoles públiques de Santa Coloma de Gramenet, on els alumnes eren majoritàriament castellanoparlants, gràcies a l’empenta d’unes quantes famílies que volien que els seus fills fossin educats en català. A partir del curs 1992-93 l’escola en català es va convertir en el model d’ensenyament a tot Catalunya. Era en aquell context que la societat civil juntament amb els polítics i les institucions catalanes vàrem lluitar per una escola pública de qualitat on el català fos la base de l’ensenyament. Amb moltes manifestacions i lluites compartides vàrem aconseguir fer un gran pas endavant en l’educació del nostre país; vostè, sense anar més lluny, anava a una escola del CEPEPC on els pares de la Cooperativa Sant Esteve (entre ells els seus) varen lluitar per una escola pública catalana i de qualitat fins a aconseguir-la.

Els esdeveniments que han anat succeint, però, ens demostren que tot allò que vàrem assolir ha fet un gran retrocés, cosa que aleshores no ens hauríem imaginat mai. I ara veiem com els mateixos polítics que havien contribuït en aquesta lluita han fet un gir impensable i ens trobem en una situació on hem de tornar a reivindicar les mateixes coses que en temps passats. Ja sabem que l’Estat Espanyol farà tot el possible per arraconar els catalans i aconseguir que el català sigui residual, la qual cosa no podem permetre. I és per tot això que creiem que hem de fer visible a tota la ciutadania de Granollers aquesta greu situació que estem vivint i li fem dues peticions:

1) Que el balcó de l’Ajuntament, que és la casa del poble, la casa de tots, faci un canvi d’imatge: Ens agradaria que aquesta façana, que fins ara ha restat muda, comenci a ser reivindicativa i que llueixi una pancarta que estem preparant (i que properament li farem a mans) amb el lema: “SI PERDEM EL CATALÀ PERDEM LA IDENTITAT”.

2) Que ens expliqui quin serà el posicionament del consistori, ara que vostè el dirigeix, davant de tots aquells fets que afectin qualsevol aspecte de Catalunya.

Esperant que aquestes peticions es facin realitat al més aviat possible, i agraint-li la seva atenció, s’acomiada de vostè ben cordialment,

La Junta Permanent de l’AT de Granollers de l’Assemblea Nacional Catalana

Edicions locals