Hem acceptat conviure amb els estereotips

L'opinió dels lectors

L'individu, de manera natural, genera i construeix una identitat, sobre la base de la seva pròpia personalitat, constituïda per influències, tant externes com internes. Una vegada, aquest individu, aconsegueix definir la seva personalitat i passa pel procés d'identificació, qualsevol idea o pensament que impliqui raciocini passarà a ser metabolitzada i jutjada segons els seus valors, estat d'ànim o autoestima, prejudicis i una infinitat de factors. Òbviament, les conclusions que l'individu pugui treure en qüestió de segons, es veuen condicionades per nocions establertes, inculcades i, fins i tot, involuntàries. Com no, els estereotips no són l'excepció, per no dir que és el màxim exemple dels constructes socials normatius que regeixen les opinions i els cànons de la “normalitat”.

La RAE defineix els estereotips com: “Imatge o idea acceptada comunament per un grup o societat amb caràcter immutable”. Per tant, els estereotips són creences generalitzades sobre un grup de persones que poden ser infundades o exagerades, basades en característiques com la raça, gènere, orientació sexual, religió, etc. Aquests estereotips poden ser internalitzats i afectar la percepció d'una persona cap a uns altres, i poden portar a comportaments discriminatoris i a la perpetuació de la desigualtat social. S'estudien com un procés cognitiu i poden ser objecte d'intervenció per a treballar en la promoció de la igualtat i la justícia social. Aquestes idees preconcebudes influeixen directament en la societat i en la conducta de les persones, generant discriminacions, desigualtats i atribucions negatives.

Avui dia, una de les maneres més efectives de simpatitzar amb els espectadors, de manera inconscient, és via els estereotips. Els anunciants i els mitjans de comunicació massius contribueixen a la normalització d'uns certs estereotips sobre gènere, raça, edat, aparença, etc., en els seus missatges publicitaris, la qual cosa pot tenir un impacte negatiu en la percepció d'un mateix i en la societat en general. Per exemple, estereotips sobre la bellesa, la feminitat o la masculinitat poden contribuir a la pressió social i a la inseguretat.

Es desconeix la data exacta del seu origen, encara que es pot intuir que es van començar a crear quan comencem a viure en societat, i podem assegurar el seu auge i proliferació quan vam tenir mètodes per a globalitzar-nos. No és necessari posar la mà en el foc per a demostrar que vivim envoltats de creences arrelades i estereotips, és més, més enllà de com siguin de perjudicials, els acceptem i comercialitzem amb ells.

La societat ha acceptat que els estereotips són part de “nosaltres” i, per això, estem d'acord a conviure amb ells, no sols això, sinó que, arribem a tal grau d'acceptació, fins a les estratègies de màrqueting per a campanyes o fins i tot l'adaptació de campanyes segons la posició geogràfica, són acompanyades dels estereotips “natius” d'aquest lloc.

Ramiro Travé Garcia

Edicions locals